Kristina från Duvemåla

 

      Svenska | English

Tack alla ni som arbetat med Kristina från Duvemåla genom åren.
Det har varit en fantastisk tid.
Tack också alla ni 1.000.917 som varit där.


Detta är en berättelse om några människor,
som från sina hem i Ljuder i Småland utvandrade
till Nordamerika.De var de första som utflyttade från sin ort. De kom från de små stugornas och de stora barnkullarnas land. De var jordens folk och de kom från en släkt, som sedan årtusenden hade brukat den jord de lämnade.
    Genom alla skiften förblev gården släktens hem och givaren av livets uppehälle. Alla oumbärliga ting togs ur jorden. Människorna berodde av Herrens väderlek, som gav dem godår och svagår, men av ingen annan makt under solen. Livet levdes stilla, medan bondens år fullbordade sin ring.
    Och så förblev det länge, genom släktledens skiften, under seklernas gång.
    Men vid mitten av nittonde århundradet efter Kristi födelse skakades oföränderlighetens ordning sin grund. Nyupptäckta krafter utnytt- jades, vagnar kunde köras utan hästar och båtar kunde gå över haven utan segel. Jordklotets delar fördes närmare varandra. Och till nya släkten, som blivit delaktiga i läsningens konst, kom det tryckta ordet med bud från ett land långt borta, som trädde fram ut sagans töcken och antog verklighetens klarnade och frestande bild.
    Det nya landet hade jord utan brukare och
kallade på jordbrukare utan jord. Det öppnade sig för dem som åstundade en frihet som de saknade i hemorten. Och i varje bygd fanns det några män och kvinnor som åtlydde budet och företog den vanskliga flyttningen över till en annan världsdel.
    Det var de djärvaste som först bröt upp. Det var de oförvägna som först gav sig ut på den avskräckande färden över det stora havet. De som stannade kvar, de tröga och tvehågsne, kallade dem äventyrslystna.     De första utvandrarna visste föga om det nya landet som väntade dem. Och de kunde icke veta, att mer än en million människor skulle följa dem efter från hemlandet. Det kunde icke anan eller gissa, att ett odlat land, större än deras gamla, skulle bli frukten av det företa de påbörjat under ovisshetens himmel, i djärvhetens tecken, som ett vådligt äventyr.
    De män och kvinnor, som denna berättelse handlar om har för länge sedan lämnat detta livet. Några av deras namn kan ännu läsas på söndervittrade gravstenar, resta tusen mil från den bygd, där de föddes till världen.
    I hemorten är deras namn glömda och deras utvandrings äventyr skall snart ingå i sagan och legenden.
V. Moberg, Utvandrarna

 
Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Lars Rudolfsson, Lars Rudolfsson & Jan Mark, Robin Wagner, Görel Engstrand, Lena Josefsson, Anders Rosenquist, Stockholm Audio System & Bengt-Tony Frienholt, Marianne Mörck, Jan Mark, Carl-Johan Seth, Mats Nilsson, Benny Andersson, Anders Eljas, Bo Ericsson, Mats Nilsson, Jonas Dominique, Anders Eljas, Mika Eichenholz, Benny Andersson, Anders Eljas, Olov Helge, Örjan Fahlström, Pär Mårtenson, Lars Beijbom, Lars G. Flink, Magnus Lindén, Lars Hedberg, Anders Berglund, Kenneth Olausson. Ian Plaude, Jan-Erik Sääf, Ylva Nyberg, Lars Archenholz, Eva Samander, Tina Aare, Bo Ericsson, Catharina Tivar, Päivi Katiska, Ann Wåglund, Magnus Breitholtz, MB Scenteknik AB, Tina Aare, Oscar Lindbäck, Staffan Sahlström Tommy Beije, Ola Brink, Jacob Broberg, Peter Dixon, Jenny Englund, Peter Eriksson, Martin Farm, Frederic Johansson, Anna Lindgren, Katarina Lundin, Jocke Norling, Patrick Sjökvist, Sandra Skoglund, Ann Wåglund Anders Nyberg, Jacob Julin, Oskar Johansson, Per Wennling, Mattias Nyberg, Mikael Tham, Per Langöe, Pontus Lagerbielke Therese Holmgren, Eva Sandquist, Gunnel Stuart, Leif Svenkvist, Anna C Kellerth, Matilda Carlsson Gunilla Bratt, Lovisa Lindholm, Ilona Andersson, Nina Lagnefeldt, Erika Nicklasson, Hanna Sandström, Jessica Myrén, Mia Petersson, Ulrika Berhenfeldt, Tobias Ankarcrona, Erik Pilesjö, Sven Börtz, Kiki Sandström, Jörgen Meyer, Catharina Tivar, Barbro Hellsing, Britta Marcks von Würtemberg, Catharina Tivar, Karin Höeg, Terese Högelin, Liselotte Kärmark, Karin Larsson, Cecilia Odén, Annika Pettersson, Tina Sederowsky, Yvonne Ström, , Annika Petersson, Tina Sederowsky, Catharina Charleville, Pernilla Svenre, Marina Sundberg, Sigge Avander, Berit Aztor, Carolina Borg, Cecilia Borg-Andréasson, Micke Hillbom, Lovisa Holmqvist, Helena Jonsson, Mary Lindberg, Terese Selenius, Susanne Clausen, Sofie Linderoth, Helén Thuresson, Görel Hanser, Forsman & Bodenfors, Magnus Brynestam, Traffic Produktion, Sib-Tryck/Göran Berg, Martin Skoog, Jan Mark, Johanna Persson, Görel Hanser, Elisabeth Secher Svenstedt, Eva Samander, Mikael Jernberg, Linda Grahn, Rose-Marie Mattsson, Cattis Ryding von Arbin, Kicki Larsson, Emma Domininguez Weije, Pernilla Falkå, Ulrika Johansson, Karolina Borkowska, Lisa Stenkvist, Harriet Staern, Karin Nyström, Sofia Ståhl, Andreas Lindé, Ulrika Nilsson, Charlotte Olofsson, Eva Samander, Görel Hanser